Nuwe Pryse vir skrywers, derde kwartaal 2020 (3) / New Prices for writers, third term of 2020 (3)

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

Hierdie nuwe pryse is vir skrywers beding deur die span van Mar-Leo Publiseerders. Dit is geldig tot 1 September 2020. These prices are for writers, negotiated by the team from Mar-Leo Publishers. This is valid until 1 September 2020.