Meer oor ons / More about us

Mar-Leo Publiseerders is tydens 2015 vir slegs een rede gestig: die behoud en uitbreiding van ons moedertaal.

“Ons woord is ons eer. Afrikaans is ons taal.”

Mar-Leo Publiseerders beskerm kliënte se kapitaal deur minimum publikasies teen die beste pryse te druk. So kry die skrywer / digter geleentheid om sy/haar boek vinniger uit te verkoop en ‘n tweede oplaag te laat druk. Jou tweede oplaag sal slegs ‘n oproep weg wees!

ISBN registrasie word direk in die skrywer se naam gedoen teen geen ekstra koste. Jy behou kopiereg vanaf jou eerste skryfstuk tot die verkope van jou boeke! Ons help digters en skrywers stap vir stap deur die publiseringsproses om hul werke te publiseer.

Mar-Leo Publiseerders beoog ook om verskeie omnibusse te publiseer. Hou gerus ons Facebook-blad dop vir aankondigings, meer inligting en tariewe om deel te raak van hierdie puik gesamentlike projekte!

 

Mar-Leo Publishers was founded in 2015 for one reason only: The preservation and expansion of Afrikaans and English literature.

“Our word is our bond.”

Mar-Leo Publishers safeguards the client’s capital by printing minimum publications at the best prices. This way the writer / poet has the opportunity to sell their book quicker and it enables the writer / poet to print a second edition. Your second edition is then simply a phone call away!

ISBN registration is done in the writer’s / poet’s name at no extra cost. You hold the copyright on your work throughout. We help writers and poets through the publication process on a step by step basis in order for their work to be published.

Mar-Leo Publishers is envisioning publishing omnibuses in the future. Keep an eye out for announcements, more information and tariffs on our Facebook page so you, too, can become part of these collaborative projects!