Terme en Voorwaardes

Deur die kliënt se aanvaarding van ‘n kwotasie bind die kliënt hom tot die volgende terme en voorwaardes:

1. 50% deposito is betaalbaar by aanvaarding van die kwotasie VOORDAT Mar-Leo Publiseerders enige dienste verskaf.

2. Die deposito is nie terugbetaalbaar nadat die kliënt die kwotasie aanvaar het en enige werk reeds gedoen is nie.

3. Die hoë definisie kunswerke sal voorsien word na goedkeuring van die proewe en VOLLEDIGE BETALING. Die proef kunswerke sal nie drukgereed of publiseerbaar wees nie. KunsWeb in samewerking met Mar-Leo Publiseerders onderneem om alle veranderinge aan die kunswerk aan te bring soos deur kliënt versoek.

4. Wanbetaling sal lei tot kansellasie van die ooreenkoms asook regstappe. In die geval dat Mar-Leo Publiseerders genoodsaak word om regstappe te neem sal die kliënt aanspreeklik gehou word vir die regskostes op kliënt-prokureur skaal.

5. In die geval van ‘n dispuut tussen die kliënt en Mar-Leo Publiseerders stem beide partye toe tot die jurisdiksie van die Landdroshof.

6. Wanbetaling sal ook lei tot kansellasie van enige spesiale tariewe, pakkette en afslag. Die kliënt sal aanspreeklik wees vir die VOLLE bedrag vir kunswerk teen normale tariewe.

7. Alle kunswerke en geredigeerde manuskripte bly die eiendom van Mar-Leo Publiseerders tot volle vereffening. Indien die kliënt dié werke publiseer, herproduseer, uitdruk of kopieer sonder volledige betaling sal die kliënt die Kopiereg Wet 98 van 1978 oortree en sal regstappe teen die kliënt geneem word.

8. Mar-Leo Publiseerders onderneem om redigering en setwerk aan te pas soos versoek deur die kliënt. Die drukproses sal eers begin nadat VOLLEDIGE betaling en goedkeuring ontvang is. Geen veranderinge of herdruk sal geskied na goedkeuring en druk van boeke nie.