Ons dienste met ‘n glimlag / Our services with a smile!

 

 

►Publisering van boeke, digbundels en meer!
►Proeflees van skryfstukke teen billike tariewe.
►Set, druk en bind van boeke.
►Omslae ontwerpe van boeke en digbundels.
►Druk en laminering van volkleur omslae.
►Gratis ISBN registrasie op die skrywer se naam.

Kontak ons gerus vir ‘n gratis kwotasie!

►Publishing of books, poetry volumes and more!
►Proofreading of manuscripts at reasonable tariffs.
►Set, print and binding of books.
►Cover designs for books and volumes of poetry.
►Printing and laminating of full-colour covers.
►FREE ISBN registration on the writer’s name.

Contact us for a free quote!