Mar-Leo Publiseerders kondig aan ons Somer 2019 pryse.

Mar-Leo Publishers announces our Summer 2019 prices.

(Geldig tot verdere kennisgewing / Valid until further notice).

Ons pakkette maak voorsiening vir boeke van 80, 100, 120 en 150 bladsye, teen 50, 100 en 200 eksemplare. Met ‘n bestelling van 50 boeke kry u 5, vir 100 kry u 10 en vir 200 kry u 20 eksemplare gratis. Our packages provide for books of 80, 100, 120 and 150 pages. For and order of 50 books, you get 5, for 100 you get 10 and for 200 you get 20 copies free.

80 bladsye wit en swart / 80 pages black and white:

50 + 5               R80.00 elk / each                 R4033.00

100 + 10           R62.56 elk / each                  R6256.00

200 + 20          R52.26 elk / each                  R10 452.00

80 bladsye wit en swart met 4 kleur bladsye / 80 pages black and white with 4 colour pages:

50 + 5               R96.06 elk / each                 R4803.00

100 + 10           R77.96 elk / each                  R7796.00

200 + 20          R67.66 elk / each                  R13 532.00

100 bladsye wit en swart / 100 pages black and white:

50 + 5               R87.50 elk / each                 R4375.00

100 + 10           R67.70 elk / each                  R6770.00

200 + 20          R56.50 elk / each                  R11 300.00

100 bladsye wit en swart met 4 kleur bladsye / 100 pages black and white with 4 colour pages:

50 + 5               R102.94 elk / each              R5147.00

100 + 10           R83.14 elk / each                  R8314.00

200 + 20          R71.94 elk / each                 R14 388.00

120 bladsye wit en swart / 120 pages black and white

50 + 5               R93.60 elk / each                 R4680.00

100 + 10          R72.10 elk / each                R7210.00

200 + 20          R60.00 elk / each                 R12 000.00

120 bladsye wit en swart met 4 kleur bladsye / 120 pages black and white with 4 colour pages:

50 + 5               R109.00 elk / each             R5450.00

100 + 10          R87.50 elk / each                R8750.00

200 + 20          R75.40 elk / each                 R15 080.00

150 bladsye wit en swart / 150 pages black and white

50 + 5               R103.98 elk / each              R5199.00

100 + 10          R80.38 elk / each                  R8038.00

200 + 20          R67.15 elk / each                  R13 430.00

150 bladsye wit en swart met 4 kleur bladsye / 150 pages black and white with 4 colour pages:

50 + 5               R119.38 elk / each              R5968.00

100 + 10          R95.78 elk / each                  R9578.00

200 + 20          R82.55 elk / each                  R16 510.00

Proeflees, buiteblad ontwerp, uitleg, uitdruk en versending van proefboek, druk van boek op 80gsm bond wit papier met buiteblad gedruk op 300gsm karton en glans gelamineer, alles gegombind, versending van boeke na skrywer se voordeur, bemarking ondersteuning, ISBN nommer bekom, geregistreer en “strepieskode” vir buiteblad ingesluit. Boek grootte finaal is 204 x 145 mm ( A5 wat skoon gesny is).

(Boeke kan ook op roomkleur papier gedruk word op aanvraag, maar dan sal die prys verander).

Proof reading, book cover design, layout, prind and sending of proof book, print of book on 80gsm bond white paper with cover printed on 300gsm gloss laminated carton, everything glue bound, sending to writer’s front door, marketing support, ISBN number obtained, registered and bar code on back cover page included. Book size on final is 204 x 145 mm (A5 clean cut).

(Books can be printed on cream coloured paper on request, but the price will change).